Voda

ISOVER má v závodě Častolovice vlastní studnu na pitnou vodu. Vodu pro technologické účely (chlazení, příprava pojiva, čištění technologie) čerpáme primárně z náhonu Alba. Dlouhodobě pracujeme na snižování spotřeby vody – jak pitné, tak i technologické.

Na přelomu roků 2016/17 byla realizována velmi významná investice v řádech mnoha milionů korun, při které došlo k nahrazení otevřených chladicích věží modernějším bezztrátovým způsobem chlazení. Výsledkem je velmi pozitivní dopad na životní prostředí v podobě více než dvacetiprocentní úspory spotřeby vody.Voda_graf_8-2018. 1.jpg

Závod má uzavřený okruh procesních vod. To znamená, že výroba neprodukuje žádnou odpadní vodu. Splašková voda je přečištěna na obecní ČOV.