Úspora energií

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Nové projekty na úsporu energií ve výrobním závodě v Častolovicích

ISOVER připravuje další projekty na úsporu energií na závodě v Častolovicích, a to rekonstrukce chlazení kupolových pecí výrobních linek ČA1 a ČA2, rekonstrukci osvětlení a zateplení haly strojní dílny.

Za uplynulých pět let bylo realizováno již mnoho projektů a až na dva projekty nebyly podporované z EU či veřejných zdrojů. Namátkou např. rekonstrukce dopalování pece linky ČA1, rozšíření filtrace dopalování kychtových plynů pece linky ČA2 či vytápění odpadním teplem celý výrobní monoblok.  Díky dotaci se podařilo realizovat projekt využití odpadního technologického tepla pro chlazení rozvlákňovacích strojů a sběrných komor a současně vytápění administrativní budovy. Tento projekt je po pěti letech provozu plně funkční, dosahuje úspor a je plně v souladu s programem EKOENERGIE – Výzva II. Navíc získal i dvě ocenění – druhá místa za Podnikatelský projekt roku 2010 a v Energy Globe Award 2011.

Nová úsporná opatření povedou k trvalému snížení spotřeb primárních zdrojů energií, tj. elektřiny a plynu. Na závodě Častolovice tak dojde k trvalé úspoře energie, a tím i snížení znečišťujících látek CO2. Podstata projektu spočívá v zefektivnění technologického procesu chlazení kupolových pecí, kde dojde k významné úspoře elektrické energie. Modernizací osvětlovacích soustav dojde ke snížení spotřeby elektřiny na osvětlení a v případě zateplení haly strojní dílny dojde k úspoře zemního plynu na vytápění objektu.

Projekt je v souladu s cíli programu Úspory energie v rámci OPPIK 2014 – 2020 – Účinné nakládání energií, snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů.

Projekt bude částečně financován z grantu EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.