Odpady

ISOVER CZ již řadu let intenzivně pracuje na snižování množství produkce odpadů a na projektech, které zvyšují podíl recyklace.

 Ještě v roce 2003 jsme na skládku vyváželi přes 50 000 tun výrobních odpadů. V tuto chvíli umíme téměř všechny naše meziprodukty recyklovat buď znovupoužitím ve výrobě, nebo přeměnou na jiné druhy výrobků. V posledních letech úroveň této recyklace dosahuje téměř 98 %.

Odpady - recyklace_graf_8-2018.jpg

 Nevýrobní odpady se snažíme také co nejvíce recyklovat. Jsme zapojeni do projektu „Zodpovědná firma“ společnosti EKO-KOM a dlouhodobě pracujeme na tom, aby zaměstnanci Isoveru i externích firem třídili odpady nejen v závodě, ale aby si své dobré návyky přenesli i domů. Důsledným tříděním jednotlivých využitelných složek a spoluprací s oprávněnými firmami na úseku odpadového hospodářství se nám daří téměř všechny tyto odpady recyklovat nebo předat k energetickému využití.