IMS

ISOVER CZ má od roku 2012 certifikován Integrovaný systém řízení (IMS) zahrnující následující mezinárodní standardy:

ISO 9001 Systém managementu kvality,
ISO 14001 Systém environmentálního managementu,
ISO 50 001 Systém managementu hospodaření s energií,
ISO 45001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Certifikace IMS pokrývá všechny aktivity společnosti ISOVER CZ – marketing, prodej, zákaznický servis, nákup, výrobu,  logistiku, a to jak pro minerální vlnu, tak i pro oba EPS výrobní závody.

Dlouhodobý systematický přístup k uspokojování potřeb zákazníků společnosti je tak potvrzen nejen aktuálními výsledky společnosti, ale také formálně potvrzen externí nezávislou certifikační autoritou Lloyd's Register Quality Assurance.

ISO 9001 Systém managementu kvality

Systém řízení společnosti pokrývá plnění veškerých oprávněných požadavků zákazníků a také všech platných legislativních požadavků.
ISOVER CZ trvale zlepšuje spokojenost zákazníků a výsledky všech klíčových ukazatelů společnosti.

ISO 14 001 Systém environmentálního managementu

Systém řízení ochrany životního prostředí je nastaven tak, že minimalizuje jakékoli škodlivé dopady na životní prostředí a splňuje veškeré požadavky dané platnou legislativou. 
ISOVER CZ trvale zlepšuje své výsledky v ochraně životního prostředí.

ISO 50 001 Systém managementu hospodaření s energií

Systém řízení hospodaření s energií trvale zvyšuje energetickou účinnost všech procesů, redukuje náklady na spotřebu energií a zlepšuje energetický výkon společnosti.
ISOVER CZ jasně demonstruje svůj závazek používat nejmodernější postupy pro řízení hospodaření s energií a tím neustále zvyšuje svoji konkurenceschopnost.

ISO 45001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Systém řízení bezpečnosti minimalizuje veškerá zdravotní a bezpečnostní rizika a je v souladu se všemi legislativními požadavky.