BOZP

Generální ředitel Robert Kazda převzal Diamant bezpečnosti pro závod Častolovice v roce 2013

ISOVER CZ dlouhodobě vnímá bezpečnost práce jako prioritu. Společnost věnuje zvlášť velkou pozornost přijetí všech potřebných opatření, která jsou nezbytná pro zajištění co nejúčinnější ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. V péči o tuto oblast se zaměřuje především na prevenci úrazů, poškození zdraví a nemocí z povolání. 

 

 

Snaha o trvalé zlepšování pracovních podmínek a dlouhodobé zlepšování bezpečnosti práce v našich závodech byla zároveň oceněna jak na národní úrovni, tak i na úrovni koncernu Saint-Gobain:

Diamant bezpečnosti…

… je nejvyšším oceněním v oblasti bezpečnosti práce v koncernu Saint-Gobain. ISOVER CZ obdržel toto ocenění v roce 2013 za svůj aktivní přístup k otázkám BOZP a za skvělé výsledky v této oblasti v celosvětovém srovnání.

Hvězda komunikace…

…je oceněním koncernu Saint-Gobain v různých oblastech komunikace. Jednou z nich je oblast bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a v ní ISOVER CZ zabodoval hned v prvním ročníku v roce 2004 s projektem našich bezpečnostních plakátů. Jsou umístěny v celém závodě a vtipnou formou připomínají nutnost dodržování základních pravidel bezpečnosti práce včetně používání správných osobních ochranných pracovních pomůcek.

 Klub milionářů Saint-Gobain…

… je ocenění pro závody, které odpracovaly více než 1 milion hodin (nebo 5 let pro menší závody) bez pracovního úrazu s neschopností. Nyní máme v tomto klubu závod Lipník nad Bečvou a věříme, že se k němu brzy přidají i závody Častolovice a Český Brod.

 Správná praxe…

… je soutěž projektů v oblasti bezpečnosti práce, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce. ISOVER CZ se účastnil v letech 2006 a 2007 a obsadil 2. a 4. místo se svými projekty „Učíme se na cizích chybách“ a „Bezpečná doprava“. 

 Safír

… je ocenění společnosti Saint-Gobain za nejlepší projekt z oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v rámci regionu zahrnujícího Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko Srbsko a Albánii. Isover CZ vyhrál soutěž v roce 2017 se svým projektem „Páteřní komunikace z administrativní budovy na Cultilene – snížení rizika střetu chodců a vozidel“.