Sdružená jednotka SDH Častolovice a Isoveru

Společnost ISOVER má od roku 2004 uzavřenou smlouvu s jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Častolovice. V jejím rámci tato jednotka působí jako sdružená pro Městys Častolovice a náš závod. ISOVER se na chodu jednotky podílí finanční podporou, od roku 2009 v částce 180 000 Kč za rok. Nad rámec této smlouvy podporujeme sportovní tým této jednotky a také Memoriál Mirka Frýdy v hasičském sportu. Součástí naší dobré spolupráce je také každoroční cvičný požární poplach spojený s prohlídkou areálu závodu.

Náš závod si velice váží této spolupráce a má velké uznání pro všechny členy SDH, kteří své akceschopnosti věnují tolik úsilí a osobního času.