Předání monitorů dechu Bulovka

Dne 2. září 2020 předala Nadace Křižovatka 20 monitorů dechu v celkové hodnotě 40 000,-Kč Neonatologickému oddělení nemocnice Na Bulovce. 

Nadace pomáhá vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu v rámci projektu „Maminko, dýchám“.

Společná Bulovka.jpg

Přístroje byly zakoupeny z finančního daru, který poskytly společnosti Saint-Gobain Delegace ČR, PRO.MED.CS a Středočeský kraj.

Bulovka Primář MUDr. Čihař.jpg