Isover daroval defibrilátory

Isover daroval partnerským obcím defibrilátory. Největším zabijákem Čechů jsou totiž kardiovaskulární nemoci. Loni jim podlehlo 49 000 lidí. Srdeční slabost může postihnout člověka doma, v práci, na ulici, na hřišti nebo v parku. Šanci na přežití může výrazně zvýšit, pokud je nablízku defibrilátor a někdo, kdo ho při poskytování první pomoci použije. 

Defibrilátor samozřejmě přiveze rychlá záchranná služba, ale podle výrobce defibrilátorů firmy Cheirón každá minuta, kdy v případě potřeby defibrilátor není použit, snižuje šanci na záchranu života o 10%. Právě proto je standardem koncernu Saint-Gobain mít defibrilátor v každé pobočce. Naše tři závody jsou defibrilátory vybaveny již mnoho let. Před koncem loňského roku jsme se doslechli o tom, že v rámci aplikace záchranka existuje mapa, do které lze naše defibrilátory „přihlásit“, a tím sdělit záchranářům a všem v okolí, že v případě nějaké nehody blízko našich závodů jsou tyto přístroje k dispozici.

Mapa AED defibrilátorů.JPG

 Při bližším zkoumání mapy jsme zjistili, že v našem okolí má defibrilátor k dispozici jednotka SDH v Častolovicích a Městská policie v Českém  Brodě, zatímco město Lipník nad Bečvou ani obec Čestice tyto přístroje nevlastní. A protože jsme přemýšleli o dovybavení závodu Častolovice novými přístroji, napadlo nás nabídnout všem čtyřem starostům, že jim po jednom přístroji darujeme. Odezva ze všech obcí byla kladná, a tak jsme velmi rádi v průběhu února starostům jejich nové defibrilátory předali s přáním, aby je nemuseli nikdy použít. Jedná se o tzv. laické defibrilátory, které po zapnutí navádějí hlasem i grafikou zachraňujícího v následných krocích první pomoci. A samozřejmě jsme nezapomněli ani na původní nápad – závod Častolovice má nové dva přístroje s tím, že jeden bude umístěn na vrátnici a druhý ve vestlibulu technického centra.

 Mimochodem - ještě před deseti lety byly informace Čechů o první pomoci zastaralé a příliš dobře jsme si nevedli ani v ochotě první pomoc poskytnout. Časy se ale (naštěstí) mění. V roce 2018 poskytlo první pomoc 80 procent lidí, kteří byli na místě. Ve světě je to jen čtvrtina přítomných. V mnoha případech tak laická první pomoc dotyčnému zachránila život. Jak už bylo uvedeno výše - první minuty totiž rozhodují. Přesně proto i v letošním roce bude Isover pořádat kurz první pomoci se společností ZDRSEM.

ZDrSEM.JPG

Ze statistik totiž bohužel také vyplývá, že lidé první pomoc nejčastěji poskytují příbuznému nebo jinak blízké osobě. A jak říká záchranář Petr Schejbal v článku pro www.happyend.cz„Neexistuje „špatná první pomoc“. Tedy pokud jste normální a zdravě myslící člověk. Existuje ale „nulová první pomoc“. A ta může zabít. Zapomeňte na to, že dotyčnému tím, že se ho dotknete, ublížíte. Spíš mu ublížíte, když se ho nedotknete vůbec.“