Čištění řeky Orlice

12. ročník (jarní část)

Ve dnech 13. – 14. 4. 2019 uspořádal Klub dětí a mládeže Hradec Králové, z.s. ekologickou, dobrovolnou akci - 12. ročník čištění řek v Přírodním parku Orlice.

      Dobrovolná akce odstartovala v Kostelci nad Orlicí. Jaký civilizační odpad se letos podařilo vylovit? Šlo hlavně o plast všeho druhu („PET“ flašky, kanystry, plastové autodíly, igelity), dále pak velké i malé pneumatiky, kuchyňské nádobí, sklo,  kusy nábytku či zbytky elektrospotřebičů, polystyrenu, koberce, jízdních kola, dětské hračky, atd. Více o nasbíraném odpadu dokresluje dokumentace z akce, kterou naleznete na internetových stránkách http://orlice.hradectivodaci.cz/     

Přírodní park byl pro účely čištění řek rozdělen na úseky. V sobotu se podařilo vyčistit řeku Divokou Orlici z Doudleb nad Orlicí do Albrechtic nad Orlicí a na Tiché Orlici se čistil úsek Čermná nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí. V neděli byla čištěna Orlice z Albrechtic nad Orlicí do Hradce Králové. K dispozici byly lodě, pytle, rukavice, a pracovní kovové háky s dřevěnou násadou, pomocí kterých se „lovil“ z méně dostupných míst v korytě řeky civilizační odpad. Nasbíraný nepořádek se svážel v lodích na předem vytypovaná stanoviště podél řek, ze kterých byl zajištěn odvoz do sběrných dvorů obchodní společností Hradecké služby a.s. Z přibližně 71 km čištěného koryta a přilehlých břehů řeky Orlice bylo odvezeno cca 4,1 t civilizačního odpadu.

     Akci se podařilo uskutečnit především díky peněžní a nepeněžní podpoře měst a obcí a řady obchodních společností, které leží či sídlí v katastrálním území Přírodního parku. Seznam partnerů projektu „čištění řeky Orlice“ naleznete na internetových stránkách http://orlice.hradectivodaci.cz/     

      Děkujeme všem, kteří se aktivně této akce zúčastnili a věnovali svůj čas a úsilí v prospěch přírody a životního prostředí.

 

Ing. Jiří Roušavý