Čištění Orlice - 9. ročník

I letos podpoříme akci

ČIŠTĚNÍ ORLICE!

16. - 17. 4. 2016 - PŘIDEJTE SE!

Ve dnech 16. - 17. 4. 2016 proběhne již 9. ročník čištění koryta řek a přilehlých břehů v Přírodním parku Orlice od civilizačního odpadu.

Smyslem akce čištění řeky Orlice je především:

  • aktivní činnosti založené na dobrovolnícké práci veřejnosti přispět ke zlepšení stavu přírody na vodních tocích
  • vyčištění koryta, slepých ramen a přilehlých břehů řeky Orlice ve vybraných úsecích Přírodního parku ORLICE
  • zvýšení zájmu dospívající a dospělé populace o dění v jejích regionu a tím zapojení co nejširší veřejnosti do aktivní ochrany a údržby životního prostředí, které nás obklopuje, a ve kterém žijeme, pracujeme i relaxujeme
  • popularizovat a rozšiřovat obecné povědomí u široké veřejnosti o významu ochrany a údržby Přírodního parku Orlice, čímž se přispěje ke zlepšení vztahu čkověka k přírodě a úcty k ní nejen v současné době, ale hlavně do budoucna

Za naši firmu se pravidelně účastní někteří zaměstnanci. Pokud byste se také chtěli přidat a udělat něco dobrého pro svůj kraj, kontaktujte prosím pana ing. Jiřího Roušavého na emailové adrese j.rousavy@seznam.cz  nebo na telefonu +420 607 203 824.

Více info na http://orlice.hradectivodaci.cz/