Úspěšný přechod na ISO 45001:2018

Naše společnost během březnového externího auditu IMS splnila veškeré požadavky pro certifikaci dle normy ISO 45001:2018, která  nahrazuje stávající OHSAS 18001 a je mezinárodní normou pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Výhody této nově přicházející normy spočívají zejména v její snazší integraci s našimi dalšími systémy řízení, z důvodu jednotné struktury všech používaných norem. Z pohledu systémového přístupu se jedná o důležitý krok vedoucí k posílení přehlednosti a stability celého integrovaného systému řízení.

ISO.png

Získání certifikace mimo jiné opět dokazuje, že řízení bezpečnosti práce a ochrana zdraví je v našich závodech na vysoké úrovni a můžeme se porovnávat s těmi nejlepšími organizacemi po celém světě, pro které je právě téma BOZP a hygieny pracovního prostředí stejně důležité jako pro naši skupinu.