Robotizované balení výrobků

Po dlouhodobých přípravách se nám v roce 2018 podařilo prosadit realizaci investičního projektu

„Robotizace paletování lehkých výrobků on-line“.

Cílem projektu bylo nahrazení manuální paletizace lehkých výrobků plně automatizovaným řešením zaměřeným na zvýšení kvality balení našich výrobků a zvýšení produktivity práce.

V počáteční fázi realizace projektu proběhly nutné stavební úpravy v prostoru balicího centra hlavních linek ČA1 a ČA2, na něž pak na přelomu třetího a čtvrtého kvartálu navázala postupná instalace technologií robotizované paletizace. První výrobní testy byly realizovány na jaře 2019, přičemž od května téhož roku bylo celé robotizované pracoviště postupně integrováno do on-line provozu linky ČA1. Zásadní změnou související s touto investiční akcí byla i úprava způsobu stohování jednotlivých balíků na palety, což s sebou neslo požadavek na včasnou komunikaci změny způsobu balení a dodávek našim zákazníkům. Provoz robotizované paletizace nepřinesl pouze pětinásobné zvýšení produktivity práce, ale především zlepšení kvality našich produktů, což ve finále vedlo i ke zlepšení stability procesu výroby a její celkové efektivity.