Přechod přes koleje

V měsíci září byl završen projekt Revitalizace oblasti parkoviště a kolárny.

Podařilo se dokončit bezpečný přechod přes koleje od kolárny směrem k osobní vrátnici zaměstnanců.