Oprava parkoviště

V červnu 2019 započala generální oprava parkoviště pro osobní automobily v častolovickém závodě. Tato plocha si o rekonstrukci říkala již pár let. 

Původní „plocha pro parkování“ byla umístěna na konstrukci bývalé silnice I/11, přičemž povrch byl místy nezpevněný a dopravní řešení a bezpečnost neodpovídaly požadavkům dnešní doby.

Stavbaři odtěžili takřka 2 000 tun svrchních vrstev původních konstrukcí proto, aby mohli vytvořit nové kvalitní podkladní souvrství budoucího parkoviště. Součástí výstavby nového parkoviště byla i kompletně nová dešťová kanalizační síť, 1 500 metrů multikanálů pro budoucí rozvoj závodu a nové veřejné osvětlení včetně přípravy pro nabíječky elektromobilů.

Nové parkoviště má kapacitu 170 stání, čímž se kapacita parkování zvýšila přibližně o 30%. S odkazem na environmentální cíle naší firmy byly provedeny parkové úpravy volných ploch, včetně výsadby nových 15 stromů doplněných o nízkou vegetaci. Specificky v úzkém pásu podél regionální cyklostezky vybudované s naší podporou jsme řešili způsob ozelenění s pomocí hydrofilní vlny Isover INTENSE, která zajistí vysázenému rozchodníkovému pásu dostatek vláhy i přes letní měsíce.

Začátkem léta roku 2020 bude prostor parkoviště doplněn o další nový objekt, a to kryté stání pro parkování kol a motorek zaměstnanců závodu.