Mikulášské besídky

S velkým potěšením jsme pro děti našich zaměstnanců uspořádali mikulášské besídky na všech našich závodech. 

V Českém Brodě proběhla besídka v sobotu 3. 12., v Lipníku nad Bečvou v neděli 4. 12. a v Častolovicích ve středu 7. 12. Děti měly možnost zhlédnout divadelní pohádku, přednesly básničky Mikulášovi, andělovi a čertům a za svou odvahu dostaly balíček dobrot. Pro děti byly připravené tvořivé dílničky v podobě výroby vánočních svícnů, malování perníčků, výroby vánočních ozdob a také si mohly nakreslit obrázek Mikuláše, čerta a anděla do soutěže.

Věříme, že si děti besídky užily.