Dobrovolnický víkend v Balinách

Při příležitosti oslav 350 let společnosti Saint-Gobain v roce 2015 proběhla akce s názvem: „350 minut v přírodě“. Tehdy ještě nikdo nepředpokládal, že se dobrovolnické víkendy stanou v naší společnosti tradicí. Od roku 2015 jsme uspořádali 6 „dobrovolňáků“ a zaměstnanci z různých divizí se podíleli na rozličných činnostech od sázení stromů, přes kopání tůní či údržbu zahrad.

Ruce k dílu přikládáme tam, kde cítíme, že je pomoci potřeba. Snažíme se pomáhat různým subjektům, které jsou v menší či větší míře závislé na příspěvcích veřejných institucí a dobré vůli okolí. Jedná se o neziskové organizace zaměřující se na pomoc znevýhodněným skupinám, kultivaci veřejného prostoru či vzdělávání k ekologii a společenské odpovědnosti.

            V květnu 2019 jsme se vypravili na Vysočinu do malé obce s názvem Baliny. Zde se nachází 300 let starý statek, jehož prostory využívá k environmentální výchově a vzdělávání nevládní nezisková organizace Chaloupky. V kraji působí již od roku 1992. Na šesti pracovištích uskutečňují každoročně stovky jednodenních a vícedenních výukových programů pro děti, pedagogy i rodiče. Kromě toho nabízí i programy sociálně-terapeutické pro osoby se speciálními sociálními potřebami. Pro tuto oblast využívají metody zahradní terapie ve svých krásných přírodních zahradách. Právě v nich jsme přiložili k dílu 10 párů rukou ze společností ADFORS, WEBER a ISOVER. Na první pohled se přírodní zahrada zdá jako vcelku bezúdržbová, ale vlastně je tomu přesně naopak. Práce na tak velkém statku a rozlehlém pozemku kolem něj nikdy nekončí. Nikdy nemáte zcela hotovo. Ale zde v Balinách, v oáze klidu, kde se každý může na chvíli vědomě spojit se zemí, vyznávají přístup, kdy více než o  výsledek a jeho rychlé dosažení, jde o činnost samotnou. Zahradní práce jsou jeden z typů terapií, které zde zaměstnanci Chaloupek rozvíjejí. A tak jsme házeli lopatou, vozili kolečka, mulčovali záhony.

Druhý den jsme se jako tradičně vypravili na společný výlet, podívali jsme se na rozhlednu na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí. Po více jak půl roce jsme byli moc rádi, že jsme se s kolegy opět sešli.

rozhledna Fajtův kopec.jpg