Dětský den Častolovice

Na Sokolské zahradě v Častolovicích proběhlo odpoledne plné her a soutěží, jak pro malé tak i velké. Děti se mohly podívat na výcvik psů, agility, nebo si vyzkoušet první pomoc pod dohledem záchranářů.

Dne 1.6.2019 proběhl v Častolovicích Dětský den. Akce se zúčastnilo 120 dětí, což je úctyhodný počet. 

I přesto, že účastníky vyhnal ke konci dne déšť, všem se připravené soutěže i ukázky moc líbily a děti moc potěšily odměny. 

Dětský den podpořila nejen firma Isover, ale například i prodejna Bala. Poděkování patří i všem ostatním, kteří se na akci podíleli. Jmenovitě SRPDŠ-MŠ, sokolové, hasiči, rybáři, kynologové, zahrádkáři a další jednotlivci z Častolovic a okolí.