Čištění řeky Orlice

Ve dnech 13. – 14. 4. 2019 uspořádal Klub dětí a mládeže Hradec Králové, z.s. ekologickou, dobrovolnou akci - čištění řek v Přírodním parku Orlice. Dubnový termín je pro čištění řeky a břehů optimální, protože jsou odpady dobře vidět. V dalších týdnech břehy velmi rychle zarostou vegetací.

 

 

I přes nepřízeň počasí se na víkendové akci sešlo přes 325 účastníků, mezi nimiž nechyběli naši kolegové z Isoveru. Věkové rozmezí bylo široké. Účastnili se jak děti, tak i dříve narození vodáci. V některých úsecích se připojili i dobrovolníci sbírající odpady v okolí řeky a na loukách. Všem dobrovolníkům, kteří se ve svém volném čase zúčastnili této ekologické akce, patří velký dík. Celkově byla vyčištěna řeka Divoká Orlice z Doudleb nad Orlicí do Hradec Králové Malšovic a řeka Tichá Orlice z Čermné nad Orlicí do Albrechtic nad Orlicí, což představuje cca 71 km vodních toků.

Zvolený způsob odstraňování odpadu z koryta vyžadoval od účastníků akce určité vodácké zkušenosti. Každý úsek měl k dispozici lodě, pytle, rukavice, a kovové háky, pomocí kterých „lovil“ odpad z méně dostupných míst. Nasbíraný nepořádek se svážel v lodích na předem vytypovaná stanoviště a poté byl zajištěn odvoz do sběrných dvorů společností Hradecké služby a.s. Celkově bylo odvezeno na cca 4,1 t odpadu.

Co se letos podařilo vylovit? Šlo především o odstranění plastu všeho druhu („PET“ lahve, kanystry, plastové autodíly, igelity), dále pak pneumatiky, nádobí, kusy nábytku či elektrospotřebičů, polystyren, koberce, jízdních kola, apod. Byly to tedy věci, které do přírody rozhodně nepatří, ať už tyto předměty do řeky naházeli sami lidé, či je jenom „odložili“ na břeh blízko koryta a voda je po zvýšených průtocích zanechala v řečišti. Problémem také zůstávají tzv. černé skládky.

pneumatiky.JPG

 

Akci se podařilo uskutečnit především díky finanční podpoře okolních firem včetně firmy Isover, peněžité i nepeněžité podpoře blízkých měst a obcí a nesmíme zapomenout na finanční podporu úřadu Královehradeckého kraje, Hradeckých služeb a.s., Povodí Labe, st. p., Elektrárny Opatovice a.s. a řadě dalších obchodních společností, které pravidelně podporují tuto ekologickou aktivitu.

partneři čištění Orlice.JPG

Každoroční velká účast účastníků akce a partnerů projektu dokládá význam této ekologické aktivity v našem regionu.

Další informace a zajímavosti o akci se dozvíte na http://orlice.hradectivodaci.cz/